Yurtdışı Hizmet Borçlanması Rehberi

Yurtdışında geçirilen süreler, sosyal güvenlik açısından değerlendirilebilmek için hizmet borçlanması yapılarak borçlandırılabilirler. Bununla ilgili olarak yayımlanan 06.11.2008 tarihli Resmi Gazete’de Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği belirli şartlar söz konusudur. Türk vatandaşları, çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler, belgelendirilen sigortalılık süreleri ve işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri borçlanabilirler. Kadınlar tüm yurtdışı sürelerini borçlanabilirken, erkekler sadece yurtdışında çalışarak geçirdikleri süreleri veya bir yıla kadar olan işsizlik sürelerini borçlanabilirler.

Ancak yurtdışında geçirilen bazı süreler, örneğin Türk vatandaşlığı kazanılmadan önce veya kaybedildikten sonra geçen sigortalılık süreleri, İkili sosyal güvenlik sözleşmesine göre kısmi aylık bağlananların yurtdışında geçirdikleri sigortalılık süreleri, Ülkemizde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen sürelerle çakışan yurtdışı süreleri gibi borçlandırılamaz.

Yurtdışı hizmet borçlanması yapmak isteyenler, başvurularını 2019/16 sayılı SGK Genelgesinin ekinde bulunan “Yurtdışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi” veya “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi”ni doldurarak SGK’nın ilgili birimine posta yoluyla veya doğrudan teslim edebilirler. Yurtdışında geçirilen sürelerin borçlanıp borçlanamayacağına ilişkin karar verilmesinin ardından, prim tutarı hesaplanır ve ödenmesi gereken tutar kişiye yazılı olarak bildirilir. Kişi, bu tutarı SGK’nın banka hesabına tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödemelidir.

Yurtdışı hizmet borçlanması yapılan süreler, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı hizmet olarak kabul edilir. Yani bu süreler Bağ-Kur primine esas kazanç olarak dikkate alınır.

Yurtdışında geçirilen sürelerin borçlandırılması, sosyal güvenlik açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, borçlanma ile ilgili her adımın doğru bir şekilde atılması gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce konu ile ilgili, detaylı bir araştırma yaparak en doğru bilgileri edinmekte fayda vardır.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş