İşçinin İşe Başlamaması veya Aniden İşi Bırakması Halinde İşverenin Hakları

İşçinin İş Kanundaki Tazminat Hakları Nelerdir?

İşverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkilerde çeşitli sorunlar yaşanabilir. İşçinin haklı bir sebep olmaksızın işe başlamaması veya aniden işi bırakması da bu sorunlardan biridir. Peki işveren bu durumda ne yapabilir? İşverenin hangi hakları vardır?

Öncelikle, işveren belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve ihbar süresine uymadan aniden bırakan işçiden ihbar tazminatı talep edebilir. Ancak işverenin bu hakkı sadece ihbar tazminatını kapsamaz. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması” kenar başlıklı 439 uncu maddesiyle işveren için bir başka tazminat hakkı düzenlenmiştir.

Bu madde uyarınca, işçi haklı sebep olmaksızın işe başlamaz veya aniden işi bırakırsa, işveren, işçinin aylık ücretinin dörtte birine eşit bir tazminat isteme hakkına sahiptir. Ayrıca işveren, ek zararlarının giderilmesini de isteyebilir.

Ancak işveren zarara uğramamışsa veya uğradığı zarar işçinin aylık ücretinin dörtte birinden azsa, hâkim tazminatı indirebilir.

Tazminat isteme hakkı takas yoluyla sona ermemişse, işveren otuz gün içinde dava veya takip yoluyla bu hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde, işverenin tazminat isteme hakkı düşer.

Sonuç olarak, işverenin işçi tarafından haklı bir sebep olmaksızın işe başlanmaması veya işin aniden bırakılması durumunda da hakları vardır. İşverenin bu haklarını doğru bir şekilde kullanması için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerini incelemesi ve uygulamaları gerekmektedir.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş