İşyerinde Tebligatı Alan Kişinin İşçi Sayılması Uygulamasına İptal

Tebliğlerin işyerlerinde teslim alınması durumunda, tebligatı alan kişinin sigortalı olup olmadığının SGK tarafından kontrol edilmesi uygulaması artık geçerli değil. Daha önce, Tebliğ mazbatası üzerinde “işyeri çalışanı” ibaresi yazılıyorsa, o kişinin işyerinden sigortalı olarak gösterilip gösterilmediği SGK tarafından kontrol ediliyordu. Eğer o kişinin işyerinden sigortalı olarak bildirilmediği tespit edilirse işveren hakkında sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı işlem yapılmakta, idari para cezası uygulanmaktaydı. Ancak SGK 2013/16 sayılı Genelgesinde, bu uygulamaya ilişkin hükmün Danıştay tarafından iptal edildiğini ve dolayısıyla yürürlükten kaldırıldığını açıklamıştır.

Yani artık SGK, işyerine gönderilen tebligatı alan kişinin sigortalı olarak Kuruma bildirilip bildirilmediğini kontrol etmeyecektir. Bunun sebebi 2015/25 sayılı Genelgenin “2.3.1.1. (4/A) Sigortalıları Yönünden Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere, 25/02/2018 tarihli ve 2018/4 sayılı Genelge ile eklenen paragrafın iptal edilmesidir.

Bu yüzden işverenler, Tebliğ mazbatasını işyerindeki herhangi bir kişiye teslim etse bile sigorta hizmet dökümüne işaretlenmesi gerekmektedir. Böylece işverenler, sigorta primleri konusunda olası bir ceza veya yaptırımdan korunabilirler. Ancak işveren tarafından tebligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığı, komşu işyeri sahibi/çalışanı olduğu veya söz konusu kişinin birinci veya ikinci derece (eş dâhil) hısmı olduğu için işyerinde bulunduğu, çalışmasının olmadığı ve ziyaret nedeniyle işyerine geldiği şeklinde yapılabilecek itirazlar, sunulacak belgelerin ve tebligat alındısında ismi bulunan kişi ile işverenin beyanlarının incelenmesi suretiyle ünite itiraz komisyonlarınca değerlendirilecektir.

Yukarıda bahsedilen tüm bilgiler işverenlerin işlerinde yardımcı olacak ve olası bir para cezasından korunmalarını sağlayacak bilgilerdir. Bu nedenle işverenlerin Tebliğ mazbatasını işyerinde teslim alacak kişilere işaretlemeleri ve çalışan listelerinde göstermeleri önemlidir.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş