Yapılandırılan Borçlarla İlgili Hacizler Kaldırılacak mı ?

6183 Sayılı Kanuna Göre İcra Takibi ve Hacizler

Türkiye’de vergi borçları, belediye alacakları ve diğer kamu alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı kanun uygulanmaktadır. Bu kanuna göre alacaklı tahsil dairesi, borçlu işyerindeki veya evindeki mallara haciz koyabilir.

İcra takibi, alacaklı tahsil dairesinin icra mahkemesine başvurmasıyla başlar. Mahkeme, borçlu hakkında haciz ve satış kararı verir. Haciz koyulan mallar satılacak ve satıştan elde edilen para borcu ödeme amacıyla kullanılacaktır.

6183 sayılı kanun, yapılandırma ve taksitlendirme seçenekleri sunarak borçluların borçlarını ödeme şansı vermiştir. Yapılandırma kanununa göre borçlular, borçlarını yapılandırarak taksitler halinde ödeyebilirler. Yapılandırma kapsamında olan borçlar için alacaklı tahsil dairesi tarafından konulan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir. Ayrıca, borçluların talebi halinde, yapılandırma kanunu kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmeyecek şekilde haciz konulan mallar satılabilecektir.

Bununla birlikte, borçluların yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırdıkları borçların en az %10’unu peşin ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde, borcun durumu gösteren belgede yer alması kaçınılmazdır.

2004 Sayılı Kanuna Göre İcra Takibi ve Hacizler

Türkiye’de icra takibi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre yapılır. Bu kanun, alacaklıların borçlulara karşı icra takibi yapacakları usul ve esasları düzenler. Borçlular, yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırdıkları borçların tamamını ödemeden önce, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra takibi yapılabilir.

Yapılandırma kapsamında olan borçlar için alacaklı tahsil dairesi tarafından konulan icra takipleri, yapılandırma kanunu hükümlerine göre ödemenin tamamlanmasına kadar duracaktır. Bu alacakların tamamının ödenmesi halinde, takipler alacaklı idarelerin başvurusu üzerine sonlandırılacaktır. Bu takiplerden kaynaklanan avukatlık ücreti, icra takip giderleri ile bu takipler nedeniyle açılmış davalara ilişkin yargılama giderleri karşılıklı olarak talep edilmeyecek ve bu türden alacaklara karşılık yapılmış tahsilatlar iade edilmeyecektir.

İcra takibinden vazgeçilen alacaklar için 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 23’üncü maddesi uyarınca alınması gereken harç ile 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi uyarınca harç alınmayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kararları

Sosyal Güvenlik Kurumu, deprem bölgesi illerde bulunan işverenlerle ilgili icra takibi ve haciz işlemleri konusunda kararlar almıştır. Bu kararlara göre, deprem bölgesi illerde faaliyet gösteren işverenlerin borçları için yapılan icra takipleri ve hacizler, taksitlendirme seçeneği sunularak ertelenmiştir. Ayrıntılı bilgi için SGK’nın ilgili kararlarına başvurabilirsiniz.

Kısacası, 6183 sayılı Kanun ve 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre icra takibi ve hacizler yapılmaktadır. Borçluların yapılandırma ve taksitlendirme seçenekleri sunulmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu da deprem bölgesi illerde bulunan işverenlerle ilgili kararlar almıştır. Bu kurallara uygun şekilde hareket ederek, borçların tahsilinde en doğru ve hızlı yol izlenebilir.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi