Sahte-Kontrollü- Şüpheli İşyerlerinden Sigortalı Bildirimi Yapılabilir mi – Prim Belgesi Verilebilir mi ?

Sigorta sektöründe çalışanlar, Hizmet Dökümü’nde gördükleri K-Ş-S harflerinin anlamını merak ediyorlar. Bu kısaltmalar, sigortalıların çalıştığı işyerleri hakkında bilgi veriyor. Örneğin, S harfi, bildirilen sigortalı hizmetlerinin gerçek olduğunu gösterirken, K harfi, işyerinin kontrollü olduğunu ve Ş harfi ise işyerinin şüpheli olduğunu göstermektedir.

Sigortalılar için önemli olan bu konuda, SGK tarafından yayınlanan “Sahte, Kontrollü, Şüpheli İşyerleri İle İlgili Yapılacak İşlemler” konulu genelgede açıklamalar yapılmıştır. Bu genelge, sahte, kontrollü ve şüpheli işyerlerinden sigortalı bildirimi yapılıp yapılamayacağı, prim belgesi verilip verilemeyeceği konularında bilgi vermektedir.

Sahte işyerleri, SGK denetmen ve müfettişleri tarafından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda tespit edilmekte ve sistem tarafından “sahte işyeri” olarak tanımlanmaktadır. Sahte işyerleri için internet üzerinden sigortalı girişi yapılması veya prim belgesi verilmesi imkansızdır. Sahte işyeri tanımı yapılan işyerinin alt işverenleri de “sahte işyeri” olarak tanımlanmaktadır.

Kontrollü işyerleri ise kurum tarafından belirlenen kriterlere göre tanımlanmaktadır. Kontrollü işyeri tanımı yapılan işyerlerinden sigortalı bildirimine izin verilmemektedir. Ancak, işyeri faaliyetlerini kanıtlaması halinde “kontrollü işyeri” tanımlaması kaldırılabilmektedir.

Şüpheli işyerleri ise sahte veya kontrollü işyerlerindeki gerçek veya tüzel kişilerin farklı işyerlerine kayıt olmasıyla oluşmaktadır. Şüpheli işyerleri de incelenmekte ve işyeri durumuna göre “kontrollü işyeri” veya “sahte işyeri” olarak tanımlanmaktadır.

Sigortalılar, Hizmet Dökümü’ndeki K-Ş-S harflerini anlamlandırarak, işyerleri hakkında bilgi sahibi olabilirler. SGK’nın açıklamaları da işyerlerinin sahte, kontrollü veya şüpheli olarak tanımlanması durumunda sigortalı bildirimi ve prim belgesi verme konularında bilgilendirme sağlamaktadır.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi