Sağlık Yardımlarından Yararlanabilmesi İçin Borcu Olmaması Gerekenler Kimlerdir ?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için prim borçlarının bulunmaması şartını getirmiştir. Ancak, tüm SGK sigortalıları prim borçlarını kendilerine değil, işverenlerine ödettikleri için, 4/a kapsamındaki sigortalıların SGK’ya olan borcu olsa dahi sağlık yardımı alabildikleri unutulmamalıdır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sağlık yardımlarından yararlanabilmek için borcu olmaması gerekenler şunlardır:

– Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar
– Sadece genel sağlık sigortasına tabi olup gelir testi sonucu aylık geliri asgari ücretin üçte birinden fazla çıktığı için primlerini kendileri ödemesi gerekenler
– Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışmaları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olanlar
– 5510 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olan ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı şoförleri ile düşünür, yazar ve sanatçılar
– 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştığı için GSS primini kendisi ödeyenler
– İsteğe bağlı sigortalılar
– Yabancı ülke vatandaşları

Bunların yanı sıra, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, yabancı uyruklu öğrencilerin ayrıca bir öğretim dönemine ilişkin GSS primlerinin tamamını ödemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, bu şartlar genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler yani sigortalı üzerinden sağlık yardımı alan eş, çocuk ve ana – baba için de geçerlidir.

Hizmet akdine istinaden bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışanların borcu olmaması gereken istisnai durum ise, ayda 9 günden az çalışmakta olan 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalıların SGK sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için 60/g kapsamında eksik günlere ait GSS primlerini düzenli olarak ödemeleri gerektiğidir.

Sağlık yardımlarından yararlanabilmek için borcu olmaması gerekenler, prim borçları olsa bile GSS’li olma şartı aranmaksızın ücretsiz verilen sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Ancak, söz konusu istisnai sağlık hizmetleri sınırlıdır ve detaylı bilgiye bu yazıdan ulaşılabilir.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş