Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri Kimlerdir? Ne Zaman Toplanır?

Türkiye’de devlet yönetiminde birçok kurul bulunmaktadır ve Milli Güvenlik Kurulu, bu kurullardan biridir. Milli Güvenlik Kurulu, 1982 Anayasası ile oluşturulmuş ve ülke çapındaki tüm güvenlik uygulamalarının denetiminden sorumludur. Bu kurulun en az 10 üyesi bulunmaktadır ve Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı’ndan oluşmaktadır.

Milli Güvenlik Kurulu’nun asıl amacı, milli değerleri korumaktır ve bu amaçla toplantılarda sosyal, siyasal veya teknolojik birçok konuyla alakalı gündem maddeleri ele alınır. Milli Güvenlik Kurulu, milli güvenlik konusundaki faaliyetlerin nasıl yürütüleceğine karar verir ve güvenlik uygulamalarının yürütülme şekli için siyasi yol izler. Kurul, savaş öncesinde, sonrasında veya savaş esnasında vatandaşların, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarının savunma ve milli seferberlik ile alakalı hizmet ve sorumluluklarını tespit eder.

Milli Güvenlik Kurulu, herhangi bir olağan dışı durum söz konusu değil ise rutin olarak iki ayda bir toplantı yapar. Ancak acil bir durumda kurul en kısa zamanda toplanıp karar alma yetkisine sahiptir. Toplantının konusu, özellikle ülkenin bütünlüğünü tehdit eden bir durum ise, kurulun en kısa sürede karar alıp uygulamaya konması beklenir. Toplantılar genellikle Cumhurbaşkanı da katılır ve Cumhurbaşkanı Başkanlığında yapılır.

Milli Güvenlik Kurulu’nun ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu anlamak açısından, kurulun görev ve sorumlulukları araştırılmalıdır. Bu konuda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu’na başvurulabilir. Milli Güvenlik Kurulu, tespit ettiği tüm görüş, tedbir ve esasları Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.

Türkiye’nin savunması adına oldukça büyük bir öneme sahip olan Milli Güvenlik Kurulu, ülkenin milli değerlerini korumak ve güvenliğini sağlamak için önemli bir role sahiptir.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi