Memurlar ve Hak Sahipleri SGK İle İlgili Davaları Hangi Mahkemede Açabilir ?

İş Mahkemeleri Kanunu’na Göre SGK Davaları ve Mahkemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili açılan davaların yargılama süreci, İş Mahkemeleri Kanunu’na göre belirlenmektedir. İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere SGK’nın işlem ve uygulamaları konusuna ilişkin davaların iş mahkemelerinde açılması gerekmektedir. Bu düzenleme, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun “Görev” başlıklı 5 inci maddesinde açıkça belirtilmektedir.

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi ise, 1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında çalışmış olanları kapsamaktadır. Bu nedenle, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memuriyete başlamış olanların SGK tarafından yapılan işlemlerle ilgili davaları idare mahkemelerinde açmaları gerekmektedir.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olanlar ile 4/a (SSK) veya 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalı hizmetlerle ilgili olarak açılacak davaların tümü iş mahkemelerinde açılması gerekmektedir. Bu konuda, 10 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarında da aynı şekilde belirtilmiştir.

SGK’nın işlem ve uygulamalarına ilişkin davaların iş mahkemelerinde açılması zorunludur. Bu nedenle, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç, SGK ile ilgili her türlü davanın iş mahkemelerinde açılması gerekmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz, isvesosyalguvenlik.com adresinden ulaşabileceğiniz “SGK’nın Hangi İşlemine Karşı Hangi Mahkemeye Gidilir?” başlıklı içeriği inceleyebilirsiniz.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş