Mahkeme Kararı Olmadan Konutta Haciz Yapılamayacak

Konutta Haciz Uygulaması İçin Getirilen Şartlar

Konutta yapılan haciz uygulamaları için bazı şartlar getirilmiştir. İlgili maddeye göre, icra müdürü, alacaklı veya avukatının talebi üzerine konut olarak belirlenen yerde haciz yapılabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

Haciz yapılacak yerin konut olduğunun tespit edilmesi halinde, icra müdürü hakkında karar verecek ve mahkemenin onayına sunacaktır. İcra mahkemesi, dosyanın tevdi edildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılmasına kesin olarak karar verecektir. Kabul edilen bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine, haciz işlemleri yapılacaktır. Haciz yapılması talep edilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde ise mahkeme, konutta haciz yapılmasına dair kararı kesin olarak kaldıracaktır. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine icra müdürü, mevcut haciz talebi hakkında yeniden karar verecektir.

Ancak, ihtiyati haciz hakkında bu şartlar uygulanmayacaktır. Konutta yapılan haciz işlemleri sırasında, borçlunun kişisel eşya ve ailesinin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyalarının haczi yasaklanmıştır.

Konutta Haciz Uygulaması İçin Mahkeme Kararı Şartı Getirilmesinin Gerekçeleri

Konutta haciz yapılabilmesi için mahkeme kararı şartı getiren düzenlemenin gerekçeleri kanun teklifinde belirtilmiştir. Konut, kişilerin temel insani ihtiyaçlarından olan barınma hakkının vücut bulduğu ve özel hayatını idame ettirdiği en önemli mahrem mekanlardan biridir. Konutta haciz yapılması özel usul gerektiren bir işlem olarak düzenlenmiş ve böylece konut mahremiyeti güçlendirilmiştir.

Maddeye göre, icra müdürü, haciz yapılacak yerin konut olup olmadığını tespit edecek ve mahkemenin onayına sunacaktır. Mahkeme, dosyanın tevdi edildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda konut olarak belirlenen yerde haciz yapılması talep edildiğinde, kesin karar verecektir. Konut olmadığının anlaşılması halinde, icra müdürü, mevcut haciz talebi hakkında yeniden karar verecektir.

Borçlunun Haczi Yasak Olan Mal ve Hakları

Konutta (evde) yapılacak hacizler için geçerli olan borçlunun haczi yasak olan mal ve hakları, belirli kanun maddeleri kapsamında düzenlenmiştir. Borçlunun kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası haczi yasaklanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için “Borçlunun Haczi Yasak Olan Mal ve Hakları” başlıklı yazıya bakılabilir.

Sonuç olarak, konutta yapılan haciz uygulamaları için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Mahkeme kararı şartı, konut mahremiyetini güçlendiren bir düzenlemedir. Borçlunun kişisel eşyası ile aile bireylerine ait ortak kullanım amaçlı tüm ev eşyaları haczi yasaklanmıştır.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş