Kök Maaş Nedir? En Düşük Emekli Maaşında Nasıl Uygulanır?

Kök Maaş Nedir ve Emekli Maaşlarına Etkisi

Son yıllarda en düşük emekli maaşı sürekli olarak Hükümet tarafından artırılmaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen zamlar, emekli maaşlarına etki etmektedir. Ancak, emekli maaşlarındaki kök maaş uygulaması bu durumda tereddütler yaratabilmektedir. Bu içerikte kök maaşın ne olduğu ve emekli maaşlarına nasıl etkisi olduğu hakkında bilgi vereceğiz.

Emekli Maaşında Kök Maaş Nedir?

Kök maaş, emekli maaşında size ödenen gerçek maaş diğer adı ile ana maaş tutarınızdır. Gerçekte Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar kök diğer adı ile ana emekli maaşınız üzerinden ödenir. En düşük emekli maaşı için Kanunen tutar belirlenen durumlarda ise ana maaşınız ile en düşük emekli maaşı tutarı arasındaki fark Hazinece karşılanır.

Örnek vermek gerekirse, 01 Nisan 2023 tarihi itibariyle en düşük emekli maaşı 7500 TL olarak belirlendi. Normal şartlarda prime esas kazancı asgariden ödenen bir SSK ya da bağkurlunun gerçek maaşı ise 3500-4000 TL aralığında. Yani en düşük emekli maaşı 7500 TL olarak belirlenmeseydi, asgariden prim ödeyen bir emeklinin alabileceği gerçek yani kök maaş 4000 TL civarında olacaktı. Bu durumda en düşük emekli maaşının 7500 TL olması, aradaki 3500 TL farkın Hazinece karşılanmasını gerektirmektedir.

En Düşük Emekli Maaşı Alan Ocak ve Temmuz’da Zam Alacak Mı?

Emekli maaşlarına gelen zam kök maaşa gelir. Örneğin, Temmuz’da %20 zam geldi. Kök maaş %20 zamla birlikte 4800 TL oldu. Yeni bir artış yapılmadığı takdirde en düşük emekli maaşında kök maaş 4800 TL olacak ve bu maaş 7500 TL’nin altında kalacağından, bu emekliler Temmuz ayında zam almamış olacaklar.

Sonuç olarak, emekli maaşlarındaki kök maaş uygulaması, emekli maaşlarına gelen zam ve artışlar hakkında ek bilgi sağlamaktadır. En düşük emekli maaşlarına gelen zamlar, kök maaş uygulaması ile değerlendirilirken, kök maaş ile gerçek maaş arasındaki fark ise Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi