İşyerlerinde İSG Yazılımı Kullanma Mecburiyeti Var mı ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt-Takip ve Analiz Programı (İSG-KATİP) dışında bir başka sistem olan İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiştir. İBYS, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev alan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelleri ile işverenlerin elektronik ortamda Bakanlığa gerekli bilgi ve belge göndermelerini sağlayan bir sistemdir. Ayrıca, işyeri hekimleri e-Reçete uygulamasını da bu sistem üzerinden kullanabilmektedir.

Hizmet alan işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini doğrudan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak yerine, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) veya Toplum Sağlığı Merkezi Birimi’nden (TSMB) alarak yerine getirdiklerinde İSG yazılımı almakla yükümlülükleri yoktur. Ancak, aldıkları birimlerce yetkilendirilen bir yazılımın kullanıldığının işverenlerce teyit edilmesi gerekmektedir. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı da kullanabilir.

Görevlendirme yapan işverenlerin, İSG hizmetlerini işyerinde uygun nitelikteki çalışanları arasından görevlendirme yaparak yerine getirdiği durumlarda, İSG yazılımını görevlendirdiği kişilerin tescil edilmiş bir İSG yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir. İSG yazılımını işverenin değil çalıştırdığı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının kullanması gerekmektedir. Ancak, kullanılacak yazılımı işverenin temin etmek zorunda olduğunu unutmamalısınız.

Bireysel görevlendirilen İSG profesyonellerinin ise, işyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli, işveren tarafından sağlanan İSG yazılımını doğru ve etkin bir şekilde kullanmakla yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi’ne (İBYS) başvuru ve diğer bilgiler için Bakanlık tarafından verilen cevaplara İBYS – İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi – csgb.gov.tr internet sayfasından ulaşılabilirsiniz. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetine dair yükümlülüklerini yerine getirirken, bu sistemi kullanarak gereken bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde Bakanlığa iletmeleri çok önemlidir.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş