İstifa Eden İşçi İşsizlik Maaşı Nasıl Alabilir?

Çoğu durumda, istifa eden işçilerin ödeneği alma olasılığı düşüktür. İşsizlik maaşları; iş sözleşmeleri, işverenleri tarafından sona erdirildikleri için işten çıkarılan işçilere verilir. Gönüllü olarak işinden ayrılan işçilere işsizlik yardımı sağlamak imkansızdır. İstifa eden bireyin işsizlik maaşı almasının yasal olarak meşru olmamasının yanında iş veren tarafından istifaya zorlanma gibi sebeplerden dolayı birey, mevcut İş Kanunu’na göre işsizlik ödeneği alabilir. İstifa eden işçiye işsizlik maaşı aşağıdaki durumlardan en az birinin yaşanması ile verilebilir:

 • İstismara uğramak
 • Kazanılan paranın ödenmemesi
 • Bir grup veya kişi tarafından rahatsız edilmek
 • İş veren tarafından istifaya zorlanmak
 • Belirlenen iş ve toplum ahlakına uygun olmayan durumlar ile karşı karşıya gelmek
 • Her işçinin hakkı olan tatil hakkının iş veren tarafından verilmemesi
 • İş yeri tarafından maaşın gizlenmesi ya da düşük gösterilmesi

Bu sayılan nedenler gibi sebeplerle istifa eden birey işsizlik maaşına başvuru yapabilir.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı İş Kanunu yasalarını yerine getirmiş olup işten çıkarılan ve işsiz kalan insanlara maddi yardım etmek amacı ile devlet tarafından verilen bir miktar ödemedir. Bu ödeme, işçinin işten ayrıldığı son çalışma yerinde aldığı 4 aylık ücretin ortalamasının alınması ile hesaplanırken en çok brüt asgari maaşın %80’i şeklinde olabilmektedir. Kişinin aldığı maaşa da bağlı olarak değişen bu yardım kişinin iş yerinde çalışma süresine göre de farklılık gösterir.

İşçinin eski iş yerinde çalışma süresi ile hesaplanan işsizlik parasının ödeneceği süre, şu şekilde belirlenir:

 • 600 gün çalışmış ve sigorta primi ödemiş kişiler 180 gün,
 • 900 gün çalışmış ve sigorta primi ödemiş kişiler 240 gün,
 • 1080 gün çalışmış ve sigorta primi ödemiş kişiler 300 gün,

şeklinde işsizlik ödeneklerini almaktadırlar.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İstifa etmiş bireyler bazı durumlarda işsizlik maaşı alabilir. Bu nedenle istifa eden işçi işsizlik maaşını nasıl alabilir? Sorusu gerek işten çıkarılan gerekse istifa eden her bireyin dilindedir. İşsizlik maaşı şu şekilde alınır:

Hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurulmalıdır. Başvuru, İŞKUR bölümünü bizzat ziyaret ederek veya elektronik olarak www.iskur.gov.tr ​​adresini ziyaret ederek yapılabilmektedir. 30 gün içinde (mücbir sebepler hariç) herhangi bir başvuru yapılmazsa, geciken başvuru toplam yetki süresinden düşülecektir.

İşsizlik ödeneği almak için kişi İŞKUR’dan iş başvurusu yapmalı ve her daim işe hazır olmalıdır. İşsizlik maaşı başvurusu ile kişiye iş arama kaydı yapılmaktadır. Bu nedenle sigortalı işsizlere danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetleri verilmektedir. Dolayısı ile başka birinin adına başvuru yapmak veya başka biriye başvuru yaptırtmak imkansızdır.

İşsizlik Maaşı Koşulları

İşsiz kalan bey ve bayanlara maddi destek amacı ile verilen işsizlik ödeneği ” İstifa eden işçi işsizlik maaşı alabilir mi ” gibi sorularla gündeme gelmesi ile işsiz kalmış binlerce insanın merak konusu olmuştur. İşsizlik maaşının nasıl alındığının bilinmesi gibi hangi koşulların işsizlik maaşı hakkı doğurduğu da bilinmelidir. Böylece işsizlik ödeneği hakkı kazanan bireylerin başvurusunun sağlanması veya başvuru hakkı olmayan kişilerin vakit kaybetmediği bir durum söz konusu olacaktır.

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan işçiler şöyle sıralanabilir:

 • İşçinin kendi istek ve kusuru (İstisnai durumlar söz konusudur) dışında işinden olması
 • İş sahibinin iş sonlanmasından önce en az 120 gün aynı iş yerinde çalışması,
 • İşçinin hizmet sonlanmasından 3 yıl önce en az 600 gün işsizlik primi ödemiş olması,
 • İşçinin işsiz kaldıktan sonra en fazla 30 gün içinde bir İŞKUR bayisinde yada elektronik ortamda işsizlik maaşı başvurusunda bulunması

Bu sayılan koşulları sağlayan işçilerin işsizlik maaşı alma hakkı olmakla beraber bu maaşın miktarı ve süresi, işçinin son çalıştığı yerde aldığı maaşı ve toplam çalışma süresi ile orantılı bir şekilde hesaplanır.

Bağ-Kur İşçileri İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

Genelde işinden olan sigorta işçilerine verildiği bilinen işsizlik maaşının Bağ-Kur çalışanlarına da verilme konusu işletme sahibi olan esnafların en çok merak ettiği konulardan biridir.

Yeni yasa uyarınca Bağ-Kur vatandaşları işsizlik ödeneği alabilecekler. Esnaf Hukuku Fonu olan Bağ-Kur vatandaşları, işyerini kapattıktan sonra İŞKUR’dan işsizlik parası için başvurabilecekler.

İşsizlik Maaşının Ödenmesi

Çalışma şartlarının zorlaşması ile işinden istifa eden bireyleri en çok tedirgin eden unsur kendilerine göre yeni bir iş buluncaya kadar ufak bir maddi destek için istifa eden işçiye işsizlik maaşı unsurudur. Belirtilen şartlara uyan her işsizin bu yardımı alabileceği gibi bu maaşın ödemesi her ayın beşinde yapılmaktadır.

İşsizlik ödeneği, başvuru yapılan ayın sonunda çıkıp çıkmadığı belli olur. Bu ödemenin yapılmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı görevlidir. İşsizlik maaşı hakkı kazanan kişiler, PTTBank’ın herhangi bir şubesine Türk kimlik numarası ile başvurarak işsizlik yardımı alabileceklerdir.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

İşsizlik maaşına hak kazanmanın bazı koşulları olduğu gibi bu işsizlik maaşını korumanın da bazı unsurları vardır. Bu unsurlar gerçekleşirse, her ayın beşinde yatan işsizlik maaşı kesilir. İşte işsizlik maaşının kesildiği durumlar şöyle sıralanmıştır:

 • İşçilerin, İŞKUR tarafından sağlanan eski çalıştıkları işe ve iş pozisyonuna uygun olan işleri reddetmesi ve çalışmaması durumunda işsizlik maaşı kesilir.
 • Çalışma ve yaşama hayatlarını inceleme yetisine sahip görevlilerin yaptığı inceleme sonucunda devletten işsizlik maaşı aldığı halde kayıt dışı çalışma faaliyeti sürdüren insanların işsizlik yardımı alması ebediyen engellenir.
 • Bireyin, işsizlik ödeneği aldığı süre zarında herhangi bir sosyal kuruluştan yaşlılık parası aldığının tespit edilmesi durumunda ” Emeklilik ” nedeni ile parayı aldığı tarih belirlenerek o tarihten itibaren işsizlik parası alması engellenir.
 • İŞKUR tarafından işsiz bireylere sağlanan meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme programına katılmayan, bu programı reddeden ve kabul etmesine rağmen programa devam etmeyen bireylerin işsizlik maaşı kesileceği gibi istenilen bilgi ve belgeleri zamanında teslim etmeyen kişilerinde işsizlik maaşı kesilir.Ancak, bireylerin bu durumları sona ererse ödemeler devam edebilecektir. Ödeme süresi, başlangıçta belirtilen toplam uygunluk süresinin sona erdiği tarihi asla aşamaz.

Bu belirtilen koşullar işsizlik maaşının kesileceği koşullar olup bu işsizlik maaşını alan ve almaya devam etmek isteyen her bireyin mutlaka uyması gereken koşullardır.

İşsizlik Ödeneği Alan Bireyin Yapması Gerekenler

Aksiliklerin üst üste geldiği 2020 yılında ki en çok sorulan sorulardan biri olan istifa eden işçi işsizlik maaşı alabilir mi 2020 sorusunun yanında hali hazırda işsizlik maaşı alan bireylerin ne yapması gerektiği hakkında da birçok soru gündemdedir.

Birey işsizlik maaşı aldığı sürede;

 • İkamet adresinin değişmesi
 • Herhangi bir kuruluştan yaşlılık aylığının alınması
 • Yurtdışına çıkılması
 • Gözaltına alınması
 • Bir işte çalışmaya başlaması
 • Eski işine devam etmesi

Sayılan bu durumlarda birey 15 gün içinde bir İŞKUR şubesine giderek yada telefondan 170 numarasını tuşlayarak durumunu bildirmesi gerekmektedir. Aksi halde bu durumların tespit edilmesi durumunda bireyin maaşı kesintiye uğrayabilir.

İşsizlik parası alanlar, kendilerine yapılan hatalı fazla ödemeleri yasal faizi ile geri ödemek zorundadırlar.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş