İşçinin Ölümü Halinde Mirasçılarının İş Sözleşmesinden Doğan Hakları

İşçinin Ölümü Halinde İşverenin Yükümlülükleri

Türk Borçlar Kanunu madde 440’a göre, işçinin ölümüyle iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin ölümünden sonra, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilere bir aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Eğer hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, işveren iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür. Ayrıca, 1475 sayılı İş Kanunu’nun Kıdem Tazminatı başlıklı 14. maddesi uyarınca, hizmet ilişkisi bir yıl veya daha uzun süre devam etmişse, işveren işçinin ölümü halinde mirasçılarına kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İşçinin kullanılmayan yıllık izin ücreti, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarının da işveren tarafından işçinin mirasçılarına ödenmesi gerekmektedir. İşveren bu ödemeleri yapmazsa mirasçıları iş mahkemesinde dava açabilirler.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 14.01.2019 tarihli bir kararına göre, işçinin ölümü sonrası bir kısım mirasçıların kıdem tazminatının kendi hisselerine düşen kısmını tahsil etmek için dava açamayacakları belirtilmiştir. Kıdem tazminatı için mirasçıların tamamının dava açması gerektiği belirtilmiştir.

İşçi iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle vefat etmişse ve işverenin işçinin ölümünde kasıt veya kusuru varsa, hak sahipleri ayrıca işveren aleyhine iş mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açabilirler.

İşçinin ölümü halinde SGK tarafından hak sahiplerine dul-yetim (ölüm) aylığı bağlanması ile ilgili detaylı bilgilere, “Dul ve Yetim Aylığı Alma Şartları”, “Ana-Babaya Aylık Bağlanma Şartları”, “Dul-Yetim Aylığı Bağlanmasında Kişinin Gelir Durumuna Bakılır mı?”, “Dul-Yetim Aylığı Bağlanmasında Hizmet Birleştirmesi Uygulanır mı?” başlıklı yazılarda yer verilmiştir.

İşçinin ölümü halinde iş sözleşmesinden doğan haklar konusunda daha detaylı bilgi için, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Araş. Gör. İpek KOCAGİL tarafından kaleme alınan “İşçinin Ölümünün İş İlişkisi Bakımından Sonuçları” başlıklı makale incelenebilir.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş