İşçinin Ölümü Halinde Hak Sahiplerinin Hizmet Tespit Davası Açma Süresi

Hizmet Tespit Davalarında Hak Sahiplerinin Süresi

SGK mevzuatı gereği hizmet tespit davası açabilmeniz için istisnalar hariç hizmetlerin geçtiği yılın sonundan itibaren 5 yıllık süre içerisinde açılması gerekmektedir. Bu durum, SSK mevzuatı açısından da geçerli olduğu gibi ölüm durumunda olan işçinin ölümü halinde de hak sahiplerinin hizmet tespit davası açabilme hakkı bulunmaktadır. Ancak bu hak mirasçılara değil, hak sahiplerine aittir. SGK mevzuatına göre hak sahibi ise ölen kişi üzerin ölüm (dul – yetim) aylığı alma hakkına sahip olan eş, çocuk, ana – babadır.

Peki hak sahiplerinin hizmet tespit davası açabilmesi için de aynı süre geçerli midir? Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA ile Arş. Gör. Merve AKKAYA tarafından Sicil İş Hukuku Dergisinin 48. sayısında yayımlanan “Hak Sahiplerinin Hizmet Tespit Davası Açma Süresi” başlıklı araştırma makalesinde Yargıtay kararları ışığında bu konu ayrıntılı olarak ele alınmış ve açıklığa kavuşturulmuştur.

Makalede özetle, işçinin ölümü halinde hak sahiplerinin işçi adına hizmet tespit davası açabilmeleri için 5 yıllık hak düşürücü sürenin sona ermemiş olması gerektiği ve kalan sürede hak sahiplerinin hizmet tespit davası açabileceği, işçinin ölümü ile 5 yıllık sürenin sıfırdan başlatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilmiştir.

Hak sahiplerinin hizmet tespit davası açabilmesi için sigortalının ölmesi gerekmektedir ve bu süre sigortalının kalan dava açma süresi olması gerekmektedir. Hak sahiplerinin hizmet tespit davasının davacısı olmaları miras hukukundan kaynaklanmamaktadır. Kanun’da sürenin uzatılmasını gerektiren bir hüküm olmadıkça, sürenin yeniden başlatılmaması gerekir.

Hak sahiplerinin hizmet tespit davası açma hakkı mirasçı sıfatı ile açıklanamaz. Hak sahiplerinin dava açma hakkı, miras hukukuna konu olmaması sebebi ile külli halefiyet ile açıklanamayacağı gibi intikal eden bir hakkın olmaması nedeni ile dar anlamda halefiyet ile de açıklanamaz. Hak sahiplerinin dava açma hakkı, sosyal sigorta ilişkisinin tarafı olmalarından kaynaklanmakta olup hak sahiplerine sigortalıya ait bir hakkın intikali söz konusu değildir.

Hak sahiplerinin hizmet tespit davasının davacısı olmaları ile kalan sürede dava açmaları halefiyet ilkesinden kaynaklanmamaktadır. Hak düşürücü süre geçtikten sonra sigortalıya tanınmayan dava açma hakkı ölen sigortalının hak sahiplerine tanınamayacaktır. Bu sebeple Hukuk Genel Kurulu’nun Yüksek Mahkeme’nin önceki içtihatlarından farklı olarak, hak sahiplerinin hizmet tespit davası açma süresinin kalan dava açma süresi olduğuna ilişkin 2020 yılında verdiği kararı isabetlidir.

Tartışmaları sona erdirmek için sigortalının hizmet tespit davası açma süresi içinde ölmesi halinde, hak sahiplerinin kalan sürede hizmet tespit davası açabilecekleri Kanun’da düzenlenmelidir.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş