İdari Para Cezaları Taksitle Ödenebilir mi – Peşin Ödemek Şart mı ?

7740 Sayılı Kanunla yapılandırma ve taksitlendirme uygulamaları başladı. Bu kanunu anlamak için İş ve Sosyal Güvenlik’in “7440 Sayılı Kanun Yapılandırma Rehberi” sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Konumuz ise gelir idaresi başkanlığının yayınladığı Tahsilat Genel Tebliği’nin taksitlendirme başlıklı 14. Maddesi. Bu tebliğ, idari para cezaları için genel usul kanunu olan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyerek yayımlandı. 1 Haziran 2023’te uygulamaya girecek olan tebliğde, idari para cezalarını taksitle ödeme şartları belirlendi. Peki, bu şartlar nelerdir?

İdari para cezalarını taksitle ödeme şartlarına göz atalım:

– Cezaya muhatap olan kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması durumunda, cezayı veren birimden 5326 sayılı Kanun’un 17. Maddesi’nin üçüncü fıkrası kapsamında taksitlendirme talep edilebilir.
– Taksitlendirme talebi kabul edilirse, idari para cezası dört eşit taksitte ödenir. İlk taksit, cezanın ödeme süresi içinde ödenirken geri kalan üç taksit, cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde belirlenecek sürelerde ödenir.
– Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki idari para cezalarının taksitlendirilmesi vergi dairesine ödeme süresi içinde yapılacak başvuru ile talep edilir. Bu başvurular, vergi dairesince değerlendirilerek gerekli işlemler yapılır.
– Taksitlendirmede, teminat ve tecil faizi aranmaz. Ancak, ödeme süresinde ödenmeyen idari para cezalarının taksitlendirilmiş ya da davaya konu edilmiş olması, hususi kanunlarında öngörülen ek mali yükümlülüklerin uygulanmasına engel teşkil etmez.
– Taksitler zamanında ve tam olarak ödenmezse, idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelir ve tamamı ödenmek zorunda kalınır. Ödenmemesi halinde icra takibi başlatılır.
– 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındaki taksitlendirme talebi reddedilirse, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. Maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulabilir. Bu, kişinin taksitlendirme talebini kabul etmeye engel teşkil etmez.

Yukarıda belirtilen şartlar, Tahsilat Genel Tebliği’nin taksitlendirme başlıklı 14. Maddesi’nde yer almaktadır. İdari para cezalarının ödeme süresi içinde taksitle ödenmesi, cezası olan bireylerin maddi yükünü hafifletmektedir. Bu imkânı kullanırken, taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmesi önemlidir. Aksi takdirde, ceza artan faiz oranları ile birlikte borçlu kişinin mali yükünü artırabilir.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş