Feshin Son Çare Olması İlkesi Ne Demek – Hangi Konularda Geçerli ?

İş Kanununa göre belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshi konusunda değişiklikler yapıldı. 4857 sayılı İş Kanununun “Feshin geçerli sebebe dayandırılması” başlıklı 18. maddesine göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin, geçerli bir sebebe dayanması gerekmektedir. Bu geçerli sebepler arasında işçinin yeterliliği, davranışları veya işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler sayılabilir. İşçinin iş sözleşmesini fesheden işveren, geçerli bir sebebe dayanmaksızın işçiyi işe iade talebinde bulunması halinde, işçiyi işe geri almak zorunda kalabilir.

Fesihin son çare olması ilkesi, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan fesihlerde dikkate alınır. İşverenin fesih için başka bir çaresi kalmamış olması, işçinin iş sözleşmesini feshetmekten başka seçeneği kalmamış olması gerekmektedir. İşverenin işçiyi işten çıkarmaktan başka çaresi kalmamış olması, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi için yeterli bir sebep olarak kabul edilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında, işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerin, işletme sürümünün azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış pazar kaybı, ham madde sıkıntısı gibi işyeri dışından kaynaklanan sebeplerle yeni çalışma yöntemleri uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin kapatılması ve bazı iş türlerinin kaldırılması gibi işyeri içi sebepler olduğunu belirtmiştir. İşverenin öncelikle feshe son çare olarak bakması gerektiği, feshe neden olan sebebin sadece geçerli bir sebep olmaması, işverenin feshe başka alternatifler araması gerektiği belirtilmiştir.

Baş İş Müfettişi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Uzmanı Öcal Kemal EVREN, “İŞ GÜVENCESİ BAĞLAMINDA İŞLETME İŞYERİ VEYA İŞİN GEREKLERİ NEDENİYLE FESİH KAVRAMI” başlıklı makalesinde, işletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle yapılan bir fesihin geçerli olabilmesi için feshe son çare olarak bakılması gerektiğini vurgulamıştır. İşverenin fesihten önce fazla çalışmaları kaldırmak, işçinin rızası ile çalışma süresini kısaltmak ve bunun için mümkün olduğu ölçüde esnek çalışma şekillerini geliştirmek, işi zamana yaymak, işçileri başka işlerde çalıştırmak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşmak gibi varsa feshe kaçınma olanaklarını kullanması gerektiğini belirtmiştir.

Sonuç olarak, işverenin işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmesi için geçerli bir sebebin olması ve fesihten önce farklı alternatiflerin araştırılması gerekmektedir. İşverenin feshe son çare olarak bakması ve bunun için gerekli adımları atması gerekmektedir. Feshe karar verilmeden önce, işçinin ve işverenin taraflarının haklarını koruyarak, diyalog yoluyla sorunların çözümü de aranabilir.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş