Devamsızlık Nedeniyle Fesihte İşçinin Savunmasının Alınması Gerekmez

Söz konusu metinde belirtilen devamsızlık koşullarının ortaya çıkması durumunda işverenin işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarmaya hakkı vardır. İşçinin devamsızlığına ilişkin açıklama işten çıkarma gerekçesi olarak işçinin devamsızlığı nasıl hesaplanır? başlıklı makalede bulunmaktadır.

Bir olayda işveren işçisini devamsızlık nedeniyle işten çıkarmıştır. İşçinin işe iade başvurusu üzerine mahkemeye intikal etmiştir. İlk derece mahkemesi, iş akdini haksız bir şekilde feshettiği gerekçesiyle işçinin işe iade edilmesine karar vermiştir. Bunun üzerine işverenin avukatı itiraz etmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi, işverenin avukatının yaptığı itirazı değerlendirmiş ve işçinin devamsızlık nedeniyle feshinin haklı olduğuna karar vermiştir.

Bölge Adliye Mahkemesinin kararının ilgili bölümü aşağıdaki gibidir;

“Her ne kadar ilk derece mahkemesince, işverenin devamsızlık prosedürüne ilişkin olarak mazeret bildirimi için verilen 2 günlük süre dolmadan iş akdinin feshedilmesinin haksız olduğu düşünülse dahi, devamsızlık olgusuna dayalı olarak fesih gerçekleştirildiği, bu sebebe dayalı feshin 4857 sayılı yasanın 25/II-g maddesinde düzenlendiği, devamsızlık şartlarının oluştuğu, işverene derhal fesih hakkı tanıyan iş kanununun 25. maddesi gereği, davacının devamsızlık olgusunun gerçekleşmesi nedeniyle, davanın reddine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.”

Sonuç olarak; itirazın kabul edildiği ve ilk derece mahkemesinin kararının kaldırıldığı belirtilmiştir.

İşçinin Devamsızlığı Haklı Bir Nedene Dayanıyorsa Ne Olacak?

4857 sayılı İş Kanununun 25/II-g maddesine göre, işçinin işe devamsızlığı durumunda işverenin savunmasını alması zorunlu değildir. Ancak, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi bir kararında, işçinin işe devamsızlığının her durumda işverene haklı fesih imkanı vermediğini belirtmiştir. İşçinin devamsızlığının haklı bir nedene dayanması durumunda

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş