Bakanlığın Muhasebecilerle İlgili Yönetmelikler Üzerindeki Denetimi Devam Edecek

TÜRMOB’a verilen yönetmelik çıkarma görevi ve yetkisi, Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması şartını da beraberinde getirmiştir. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bazı maddeleri uygun bulmaması sebebiyle, TÜRMOB’un hazırladığı yönetmelik taslağına karşı dava açılmıştır. İdare Mahkemesi, maddenin ikinci fıkrasının Anayasa’nın 135. maddesine aykırı olduğunu iddia ederek, yönetmelik taslağının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi, yapılan başvuru sonucunda, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vermiştir. Bu kararla birlikte, disiplin kovuşturması yapılması konusunda karar verecek merci, disiplin cezalarını vermeye yetkili merciler, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazın usul ve şartları ve disiplinle ilgili diğer hususlar hakkında çıkarılacak yönetmeliklerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşünü alma şartı kaldırılmıştır. Ancak, Kanun’la ilgili olarak çıkarılacak diğer yönetmelikler hakkında Bakanlık denetimi devam edecektir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50’nci maddesi, Kanun uygulaması ile ilgili hususlar hakkında yönetmeliklerin çıkarılmasına dair hükümleri içermektedir. Bu yönetmelikler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alındıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Bu konudaki Anayasa Mahkemesi kararı, 4 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Meslek kuruluşlarının özerkliği ilkesiyle bağdaşmayan yönetmeliklerin Bakanlık onayına sunularak yayımlanması artık geçmişte kalmıştır. Denetim yetkisi devam etse de, meslek kuruluşlarının özerkliği konusunda alınmış önemli bir karardır.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş