Arabulucu Tutanağından Sonra Doğan Yeni Alacaklar İçin de Arabulucuya Başvurulması Gerekir

İşçi ve İşverenin Önce Arabulucuya Başvurması Zorunlu Olan Konular

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk müessesesi son yıllarda Türkiye’de giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak bu yöntem öncesi ve sonrası konulara dair bazı kriterleri içermektedir. Bu kriterler hakkında daha ayrıntılı bilgi, isvesosyalguvenlik.com’da yayınlanan İşçi ve İşverenin Önce Arabulucuya Başvurması Zorunlu Olan Konular ve Arabulucuya Götürülmeyen Konularla İlgili Dava Açılamaz başlıklı yazılarımızda verilmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, son zamanlarda vermiş olduğu bir kararında arabuluculuk son tutanak tarihinden sonra doğan işçi alacakları için de arabulucuya başvurulması zorunluluğuna hükmetmiştir. Kararda şu ifadelere yer verilmiştir: “Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş, sürecin anlaşmama ile sonuçlanması üzerine 15.02.2021 tarihli son tutanak dava dilekçesine eklenerek 09.03.2021 tarihinde somut dava açılmıştır. Mahkemece hükme esas alınan ve davacının ıslahına dayanak oluşturan bilirkişi raporunda, dava konusu alacaklara ilişkin hesaplamalar 09.03.2021 olan dava tarihine kadar yapılmıştır. Arabuluculuk faaliyeti ise tarafların anlaşamadığına ilişkin düzenlenen son tutanak tarihinden önce muaccel olan alacaklar için gerçekleştirilmiştir. Arabuluculuk son tutanak tarihinden sonra, ihtilaf konusu olan son tutanak tarihi ile hesaplamaya esas alınan dava tarihi arasında kalan talep dönemi için arabuluculuk dava şartının yerine getirilmediği dikkate alındığında; bu dönem yönünden davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

4857 sayılı İş Kanunu’nun 22 nci ve 34 üncü maddeleri, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (6356 sayılı Kanun), 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun hükümleri ile 696 sayılı KHK ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (375 sayılı KHK) eklenen geçici 23 üncü madde gibi kanuni düzenlemelerde arabuluculuğa ilişkin hükümler yer almaktadır.

Sonuç olarak, işçi ve işveren arasında doğan her türlü uyuşmazlıkta arabuluculuğun etkin bir şekilde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için isvesosyalguvenlik.com’da yer alan yazılarımızı okumanızı öneriyoruz.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş