7440 Sayılı Borç Yapılandırma Kanunu Yayımlandı – İşte Şartları

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, vergi ve trafik cezaları gibi Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri, SGK, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve odalara olan borçlar yapılandırma kapsamına alınıyor. Bu yapılandırmaya başvuranların tüm borç faizleri silinecek ve idari para cezalarının %50’si (yarısı) silinecek. Ayrıca, idari para cezalarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde bir defada tamamının ödenmesi halinde %25’i daha silinecek yani bu durumda idari para cezasının sadece dörtte biri tahsil edilecek.

Yapılandırılan tutarlar, diğer borçların anaparasına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları olarak Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,75 oranı (2023/Mart ayı dahil) esas alınacak.

Vergi mükellefleri, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen şartlarla gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak öderlerse, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak. Matrah artırımıyla ilgili ödemelerin ilk taksiti 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise aylık dönemler hâlinde azami on iki eşit taksitte olması gerekiyor.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 31/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmekte. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitleri ise bu tarihi takip eden aylık dönemler hâlinde azami 48 (kırk sekiz) eşit taksitte ödenmeli.

Cumhurbaşkanı, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatabilir. Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması durumunda, süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.

Yapılandırma kapsamında ödenecek borç tutarı hesaplandıktan sonra, hesaplanan tutarı taksitle ödeme yolunun seçilmesi halinde hesaplanan toplam tutar, on iki eşit taksit için (1,09), on sekiz eşit taksit için (1,135), yirmi dört eşit taksit için (1,18), otuz altı eşit taksit için (1,27) ve kırk sekiz eşit taksit için (1,36) ile çarpılarak bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Tercih edilen taksit sürelerinden daha kısa sürede ödeme yapılırsa, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

Bu yapılandırma kapsamında yer alan borçların ödenmesi, borçlulara bir fırsat sunarak ödemelerini kolaylaştırıyor. Yapılandırma hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenlerin belirtilen tarihleri dikkate alarak ilgili dairelere başvurmaları gerekmekte.

Yorum yapın

tokat haber - tokatgazetesi
meritking madridbet kingroyal giriş kingroyal meritking giriş